January 24, 2021

Tribina „Identitet kao lična priča“ – gost prof. dr Aleksandar Fatić

SMEDEREVO, 19. oktobar 2020 – Tribina „Identitet kao lična priča“, u okviru koje će gostovati dr Aleksandar Fatić, naučni savetnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, biće održana ovog utorka sa početkom u 19 sati u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo.

Odnos prema pitanju identiteta biće tokom programa predstavljen kroz upoznavanje sa koncepcijom  prema kojoj je nečiji identitet sagledan kao lična priča koja povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost i uključuje vrednosnu perspektivu kao bitan činilac. Shvatanje shodno kome je jezgro ličnog identiteta obrazovanje „životne priče“ biće povezano sa doživljajem da smo autori sopstvenog života i da imamo kontrolu nad njim, sa pitanjem o pokazateljima očuvanosti ličnog identiteta, kao i o poremećajima, deformacijama, kidanjima, „krivljenjima“ narativa koji dovode do krize identiteta.

Dr Aleksandar Fatić diplomirao je filozofiju u Beogradu, magistrirao u Pragu i doktorirao na Australijskom nacionalnom univerzitetu u Kanberi. Njegova osnovna interesovanja uključuju filozofsku praksu i odnos filozofije, psihoterapije i psihijatrije, kao i primenjenu etiku i političku filozofiju. Autor je knjiga „Integrativna psihoterapija“, „Vrlina kao identitet, emocije i moralna ličnost“ (na engleskom jeziku). Autor je i brojnih istraživačkih radova u kojima se bavio problemom „dobrog života“ u filozofskom savetovanju, epikurejskom etikom, relacijom krivične odgovornosti i poremećaja ličnosti, diplomatskom etikom, narativnom koncepcijom ličnog i kolektivnog identiteta, odnosom emocija i vrednosti.

The post Tribina „Identitet kao lična priča“ – gost prof. dr Aleksandar Fatić appeared first on podunavlje.info.