November 25, 2020

Javni poziv zainteresovanima za privatizaciju VPD Podunavlje iz Kovina

BEOGRAD/KOVIN, 25. oktobar 2020 – Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije Vodoprivrednog društva Podunavlje d.o.o. iz Kovina.

Pisma o zainteresovanosti se dostavlјaju najkasnije do 25. novembra 2020. godine, poštom ili neposrednom predajom na pisarnici Ministarstva, Beograd, Kneza Miloša 20, ili putem elektronske pošte na adrese marko.ljuboja@privreda.gov.rs i milena.zavisic@privreda.gov.rs.

Pismo zainteresovanosti mora da sadrži osnovne podatke o zainteresovanom investitoru,
iskazivanje interesa za učestvovanje u postupku privatizacije subjekata privatizacije i predlog modela privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji, kao i predlog indikativne cene, investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih iz i van subjekta privatizacije koje je investitor spreman da zaposli na neodređeno vreme.

Najznačajnija funkcija VPD „Podunavlјe“ doo Kovin je u obezbeđenju uslova za ostvarivanje zaštite od štetnog dejstva voda, na zaštiti voda, očuvanju životne sredine i dostupnosti vode za korišćenje. Društvo je za svoju delatnost licencirano od strane Ministarstva polјoprivrede – Direkcije za vode Republike Srbije.

Pored kovinskog vodoprivrednog društva, objavljeni su pozivi i za prikupljanje ponuda za Tamiš Dunav iz Pančeva, Srednji Banat iz Zrenjanina i Južni Banat iz Vršca.

Foto: podunavljekovin.co.rs

The post Javni poziv zainteresovanima za privatizaciju VPD Podunavlje iz Kovina appeared first on podunavlje.info.