December 4, 2020

Дана 30. октобра др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, угостила је Иконију Поповић, председницу Удр…

Дана 30. октобра др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, угостила је Иконију Поповић, председницу Удружења ,,Мартин Крпан”, Друштва Словенаца, које је јула 2019. године основано у Граду Смедереву са циљем да се кроз различите активности негује пријатељство Словеније и Србије и негују словеначки језик, традиција и култура у Смедереву. На састанку је председница Удружења ,,Мартин Крпан” обавестила начелницу о протеклим, успешно реализованим активностима. Наче…лница др Јасна Аврамовић похвалила је иницијативу за формирање овог удружења и њихов рад, истичући у којој мери је неговање културне баштине националних мањина у Смедереву важно за успостављање веза и сарадњу двеју држава, што може повољно утицати и на привредне споне. У раду Удружења ,,Мартин Крпан” једна од значајних активности је похађање курса словеначког језика – иако се пре свега неколико месеци почело са реализацијом ове активности у Смедереву, 24 ученика и старијих грађана са успехом учи словеначки језик. Начелница др Јасна Аврамовић рекла је да ће пружити сву потребну подршку у даљим активностима Удружења будући да размена знања, и искуства, првенствено код омладине, као и развој интеркултуралних веза доприноси европским путоказима који воде ка неговању различитости.