November 29, 2020

Срећна слава, лекарима и медицинском особљу, и свим православним верницима.

Срећна слава, лекарима и медицинском особљу, и свим православним верницима.