December 4, 2020

Da li Vlada razmišlja o odlaganju poreskih dugovanja zbog pandemije?

Izvor: novaekonomija.rs, 3. novembar 2020 – Vlada Srbije razmišlja da zbog pandemije uvede mogućnost odlaganja poreskih dugovanja i nedospelih poreskih obaveza, može da se zaključi iz radne verzije nacrta Zakona  izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, prenosi danas novarekonimijas.rs.

U dokumentu koji je objavljen na sajtu Ministarstva finasija, navodi se da se „izuzetno, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih pandemijom, višom silom, odnosno drugim vanrednim događajem nastalim u toku kalendarske godine, odlaganje plaćanja dugovanog poreza, odnosno nedospelih poreskih obaveza odobrava se na način i pod uslovima koje utvrdi Vlada“.

Takođe, novina je član poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost. Kako je predviđeno, u slučaju da izbegnete plaćanje poreza na dodatu vrednost, a iznos poreza čije se plaćanje izbegava prelazi milion dinara, sledi vam kazna od jedne do pet godina i novčanom kaznom.

https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/vlada-razmi%C5%A1lja-o-odlaganju-poreskih-dugovanja-zbog-pandemije

Foto/ilustracija: pixabay.com

The post Da li Vlada razmišlja o odlaganju poreskih dugovanja zbog pandemije? appeared first on podunavlje.info.