December 2, 2020

Carinici na holandskom brodu na Dunavu utvrdili manjak od pet tona nafte

4. novembar 2020 – Carinici su danas na Dunavu prilikom kontrole holandskog broda „Servia“ otkrili da ima 5 tona pogonskog dizel goriva manje nego što je prijavlјeno u brodskim knjigama, što znači da je gorivo negde usput istočeno i da je najverovatnije završilo na sivom tržištu naftnih derivata.

Na osnovu prijavlјene šeme tankova broda i visine nivoa pogonskog goriva u njima, utvrđen je manjak u odnosu na prijavlјenu količinu. Carinici u Velikom Gradištu su utvrdili da se umesto prijavlјene 41 tone pogonskog goriva, u pogonskim tankovima ovog broda nalazi svega 36 tona.

Kako je konstatovan manjak od 5,2 tone nafte, pokrenut je prekršajni postupak protiv zapovednika broda koji je vođen po hitnoj proceduri, jer je reč o stranom državlјaninu.

Sud je doneo odluku da novčano kazni prekršioca sa 251.000 dinara, kao i da naplati protivvrednost robe koja se ne može oduzeti u visini od 250.535 dinara. Uz to, carinarnica Kladovo je donela rešenje o naplati carine i drugih uvoznih dažbina u iznosu od 505.286 dinara, što u zbiru prestavlјa iznos od  1.006.821 dinara koji je direktno uplaćen u budžet Republike Srbije.

Foto: Uprava carina

The post Carinici na holandskom brodu na Dunavu utvrdili manjak od pet tona nafte appeared first on podunavlje.info.