November 29, 2020

ОГЛАШАВАЊЕ ДОКУМЕНТА НЕВАЖЕЋИМ

Уверење о испитивању возила издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја бр. 006355-15 оглашава се неважећим.