November 27, 2020

Poskupljenje u najavi: Nove cene odnošenja i deponovanja otpada?

SMEDEREVO, 9. novembar 2020 – Javno komunalno preduzeće Zelenilo i groblja Smederevo uputilo je Gradskom veću predlog novog cenovnika usluga odnošenja i deponovanja otpada.

Nove cene, po tom predlogu, trebalo bi da, kako za fizička, tako i pravna lica, budu uvećane za 10 procenata u odnosu na važeće. Za kuće i stanove je stara/važeća cena 5,33 dinara po metru kvadratnom bez PDV-a, a nova bi iznosila 5,86 bez, odnosno 6,45 dinara sa PDV-om.

Kod pravnih lica računica je nešto složenija, jer su podeljene po grupama, zanatske radnje su, recimo u dve grupe u zavisnosti od delatnosti, a posebne kategorije su trgovinski i ugostiteljski objekti, kao i pravna lica i preduzetnici u objektima većim od 180 kvadrata, za koje je posebna cena. I za sve njih je, u odnosu na račune koje sada dobijaju, traženo povećanje od 10 posto.

Cenovnik bi se primenjivao od datuma utvrđenog rešenjem Gradskog veća, ukoliko se saglasi sa predloženim cenovnikom.

The post Poskupljenje u najavi: Nove cene odnošenja i deponovanja otpada? appeared first on podunavlje.info.