December 4, 2020

Konkurs Galerije CZK Masuka za izlagače u narednoj godini

VELIKA PLANA, 10. novembar 2020 – Galerija Centra za kulturu Masuka u Velikoj Plani raspisala je danas konkurs za 10 slobodnih termina za samostalne izložbe i grupne projekte u 2021. godini. Konkurs
je otvoren od 10. do 30. novembra 2020.

Pozvani su svi zainteresovani likovni i primenjeni akademski umetnici da daju svoje predloge za organizaciju samostalnih ili grupnih izložbi.
Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:
• 5 fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa nazivom, naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka (300 dpi: U slučaju da izložba bude prihvaćena te fotografije biće korišćene za štampani materijal)
• Profesionalnu biografiju autora
• Sažetu koncepciju izložbe
• Tehnički opis izložbe
• Kontakt adresu, e-mail adresu i telefone
Nepotpun konkursni materijal neće biti razmatran.

Dokumentaciju naslovljenu imenom i prezimenom autora slati na e-mail galerijaczkmasuka@gmail.com., uz napomenu „Konkurs za izlaganje u Galeriji Centra za kulturu Masuka – Velika Plana u 2021.”.
Centar za kulturu Masuka u Velkoj Plani se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, medijsku podršku, štampa katalog i ostali propratni materijal, obezbedi prenoćište i smeštaj za autora. Oko detalja svake izložbe pojedinčano, dogovaraće se autor i kustos Galerije. Troškove slanja i vraćanja radova snose autori.
O odabiru izložbi odlučiće Umetnički savet Galerije Centra za kulturu Masuka. Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem e-maila do 10. decembra 2021. godine kada će se i precizirati termini realizacije odabranih izložbi.
Za dodatne informacije zainteresovani mogu da se obrate na brojeve telefona 026/516 024, 061/256 58 58 i 066/150 374 Miroslavu Jovanoviću ili na e-mail artmisko@gmail.com.

The post Konkurs Galerije CZK Masuka za izlagače u narednoj godini appeared first on podunavlje.info.