December 1, 2020

Одржанa 3. редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа. Дана 12. новембра 2020. го…

Одржанa 3. редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа. Дана 12. новембра 2020. године у Смедереву, у седишту Подунавског управног округа одржана је 3. редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа. Седницом је председавала др Јасна Аврамовић, командант Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа. На седници Окружног штаба разматрано је више тема предвиђених Планом рада Штаба за 2020…. годину и извештаји од стране прим. др Зорице Митић, специјалисте епидемиолога Завода за јавно здравље Пожаревац, затим представника здравствених установа и представника локалних самоуправа. Окружни штаб за ванредне ситуације упознат је са тренутном епидемиолошком ситуацијом која је изазвана заразном болешћу ковид 19 на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа. Окружни штаб разматрао је и усвојио Извештај о спремности зимске службе за зимску сезону 2020/21. и Анализу стања и утицаја постојећих и потенцијалних клизишта на територији Подунавског управног округа на угроженост људи, животиња, материјалних добара, земљишта и инфраструктурних, стамбених и других објеката. Исто тако усвојена је Анализа достигнутог степена организованости, попуњености и опремљености и обучености специјализованих јединица цивилне заштите, Извештај о достигнутом степену израде процене ризика од катастрофа и планови заштите и спасавања на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа, као и Анализа достигнутог нивоа опремљености ватрогасно спасилачких јединица Одељења за ванредне ситуације Смедерево. На седници утврђен је и Предлог годишњег плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације за 2021. годину који ће бити достављен Републичком штабу за ванредне ситуације на усвајање. Такође је закључено да се током следеће седнице организује састанак у Подунавском управном округу са представницима центара за социјални рад и организација Црвеног крста локалних самоуправа Округа око њихове спремности да одговоре задацима из њихове надлежности у условима тренутне епидемиолошке ситуације изазване заразном болешћу ковид 19.