December 4, 2020

Izmene i dopune Zakonu o zaraznim bolestima – nova ovlašćenja i kazne

13. novembar 2020 – Predlog izmena i dopuna Zakona o zaraznim bolestima juče je usvojila Skupština Srbije. Izmenama i dopunama uvode se novčane kazne za kršenje zaštitnih mera;  u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu lične zaštite od infekcije ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera, a sa 5.000 dinara fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije.

U predlog izmena i dopuna Zakona o zaraznim bolestima uvršten je i koronavirus, a uvedena je i kategorija kontakta kao lica koja su dužna da se pridržavaju mera i uputstava koje utvrdi lekar. Uvedeni su i su i pojmovi kao što je nepovoljna epidemiološka situacija, kućna izolacija, samoizolacija, karantin, prevoz, izolacija, zdravstveni nadzor u kućnim uslovima i lična zaštita.

Izmenama Zakona daje se i ovlašćenje ministru da propiše obaveznu ili preporučenu imunizaciju za određene osobe, a radi, kako se navodi, sprečavanja unošenja virusa u zemlju ministar može da naredi i mere za zaštitu i laboratorijsko ispitivanje pri ulasku u zemlju. Tako će Vlada moći da ograniči ulazak u Srbiju osobama koje dolaze iz država sa nepovoljnom epidemijskom situacijom, odluči o otvaranju objekata za karantin, o lečenju u inostranstvu, ukoliko su kapaciteti u zemlji popunjeni, obrazuje Krizni štab i drugo.

Izmenama zakona regulisano je i da je potvrda od epidemiologa dovoljan dokaz poslodavcu da radnik ne radi u utvrđenom vremenskom periodu, a da mu pripada plata.

Nadzor nad primenom mera, pored Sanitarne inspekcije, ovlašćena je sada da vrši lokalna samouprava preko Komunalne milicije. Sanitarni inspektori, pored ovlašćenja koja su imali do sada, moći će da izdaju i prekršajni nalog, dok Komunalna milicija može da naloži da se isprazni prostor u kojem je došlo do kršenja zaštitnih mera, kao i da zatvore objekat najduže do 72 časa.

Foto: Anna Shvets from Pexels

The post Izmene i dopune Zakonu o zaraznim bolestima – nova ovlašćenja i kazne appeared first on podunavlje.info.