January 16, 2021

МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

Генерална скупштина Уједињених нација је 1999. године прогласила 25. новембар за Међународни дан борбе против насиља над женама, како би се подигла свест о чињеници да су жене и девојчице широм света жртве сексуалног, психичког, физичког, породичног насиља, злостављања и многих других видова насиља, што уједно представља и најчешћи облик кршења људских права.

Насиље над женама представља последицу жеље мушкарца да кроз различите модалитете исказивања моћи успостави контролу, почев од застрашивања, психолошког и емотивног злостављања, изолације, до претње и принуде и економског злостављања.

Према званичним подацима у Србији је од почетка године, као последица насиља у породици, смртно страдало 17 жена, а више од 11.000 жена пријавило је насиље.

Република Србија је приступила постављању системских основа третирање насиља над женама. Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (тзв.Истанбулска конвенција) представља свеобухватни међународни документ који детаљно регулише превенцију, заштиту, процесуирање али и партиципацију жртава и уводи обавезне програме за починиоце насиља, што је произвело и низ промена у законској регулативи која уређује ову област.

-Локалне самоуправе и институције у систему заштите од насиља у породици у Шумадијском, Подунавском и Расинском округу треба да уложе знатно веће напоре за стварање услова којима ће бити могућа примена одредби прописаних Истанбулском конвенцијом, препорука CEDOW комитета и GREVIO комитета, као и одредби домаћих закона укључујући и Закон о спречавању насиља у породици, између осталог, путем међусобне размене информација и примера добре праксе са другим локалним самоуправама, осуде и сузбијања говора мржње и мизогиније у јавној сфери, унапређења услова рада женских група, превентивног рада са што ширим слојевима становништва – наведено је, између осталог у анализи Мреже жена против насиља за регион Централне Србије.

Ј.В.