January 25, 2021

Donje vilice „smederevskog“ mamuta u svetskim naučnim krugovima

SMEDEREVO, 25. novembar 2020 – Muzej u Smederevu pohvalio se danas da su donje vilice mamuta iz Paleontološke zbirke  ovog muzeja, zajedno sa istorodnim materijalom iz Prirodnjačkog muzeja Srbije i nekim iz privatnih kolekcija, analizirane na potpuno nov način, metodama geometrijske morfometrije i multivarijatne statistike.

Vilice runastog mamuta iz doba pleistocena, koje se nalaze u Muzeju u Smederevu, pronađene su u srednjem toku Dunava, prilikom vađenja šljunka. To je razlog, objašnjava Gordana Paunović, viši kustos paleontolog Muzeja u Smederevu i autorka rada, što je pronađena samo vilica, a ne drugi delovi skeleta, kao što je, recimo, bio slučaj na površinskom kopu termoelektrane Drmno u Kostolcu. Ali je zato, uprkos svemu što je morala da preživi, sva ta, u najmanju ruku – viševekovna, tumbanja kroz reku, da bi završila u nanosu šljunka, „smederevska“ vilica izuzetno očuvana i kao takva pogodna za morfometrijsko istraživanje.

Jer, doba plesitocena, u kome je živeo ovaj „naš“ runasti mamut završeno je više od 11 i po vekova pre našeg vremena. Kako je do tada gotovo trećina zemljine površine bila pokrivena ledom, runasti je nasledio stepskog mamuta, kao mnogo bolje prilagođen uslovima ledenog doba.

U istraživanju o kome je reč, po prvi put su na ovaj način upoređene vilice dve vrste mamuta – stepskog (Mammuthus trogontherii) i runastog (Mammuthus primigenius), a rezultati ovih analiza publikovani su u Quaternary International, naučnom časopisu Međunarodne unije za kvartarna istraživanja.

The post Donje vilice „smederevskog“ mamuta u svetskim naučnim krugovima appeared first on podunavlje.info.