January 27, 2021

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, који се обележава данас, 3. децембра, др Јасна Аврамовић у име Подунав…

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, који се обележава данас, 3. децембра, др Јасна Аврамовић у име Подунавског управног округа упућује честитку свим особама са инвалидитетом уз жеље за остваривање животних успеха, једнаких права у погледу равноправног учешћа у друштву и савладавање свих препрека са којима се суочавају у свакодневном животу. Међународни дан особа са инвалидитетом установљен је 1992. године, када је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила р…езолуцију којом се све земље позивају на обележавање овог дана са намером да се подигне свест о положају особа са инвалидитетом у политичком, друштвеном, економском и културном животу, а све у циљу унапређења њиховог положаја. Процењује се да особе са инвалидитетом данас чине око 15 процената светске популације, а да у Републици Србији неки облик инвалидитета има од 8 до 10 процената становништва (између 560.000 и 700.000 људи). Те особе наилазе на бројне проблеме и баријере у свом свакодневном функционисању. Суочавају се са неједнаким могућностима у погледу образовања, запошљавања, здравствене и социјалне заштите, а њихов свакодневни живот оптерећују и многе предрасуде и стереотипи. Стога је од огромне важности да се континуирано ради на оснаживању особа са инвалидитетом, осигуравању равноправности и њиховог укључивања у све области друштвеног живота, да се поштује њихова индивидуална аутономија и достојанство.