January 28, 2021

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar

3. decembar 2020 – Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – 3. decembar.  Procena Svetske zdravstvene organizacije je da više od milijardu lјudi, ili približno 15 odsto svetske populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta. Po proceni Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u Srbiji živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom, a podaci iz poslednjeg popisa stanovništva prikazuju da se ukupno 571.780 građana može smatrati osobama sa invaliditetom, dakle oko 8 odsto. Međutim, ovome treba dodati da je za 119.482 građana Srbije status invaliditeta nepoznat, što predstavlјa dodatnih 1,66 posto ukupne populacije.

Ali, brojke nisu bitne, one samo pokazuju često zaboravljenu realnost, važno je ono što društvo može da učini za osobe sa invaliditetom, čiji su osnovni problemi zapošlјavanje siromaštvo i arhitektonske barijere. Ovim problemom bavio se i naš portal u serijalima tekstova „Za život bez prepreka“ i „I moje je pravo“.

The post Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar appeared first on podunavlje.info.