January 28, 2021

U Kovinu javna rasprava o budžetu za narednu godinu – elektronski

KOVIN, 7. decembar 2020 – Opština Kovin, nakon anketiranja građana u septembru, sada organizuje javnu raspravu o nacrtu budžeta za 2021. godinu, a ona se, zbog uslova izazvanih pandemijom COVID-19, sprovodi popunjavanjem online ankentnih listića.

Pitanja, sugestije i inicijative Kovinci mogu da pošalju na email adresu javnarasprava@kovin.org.rs u do četvrtka, a odgovori na postavlјena pitanja biće objavljeni na sajtu opštine.

Tokom septembra, podsećamo, kada je bilo organizovano anketiranja pod nazivom „Savet Vaš – za budžet naš“, učestvovalo je 1.547 građana Kovina – 692 preko veb sajta i fejsbuk stranice, a 855 putem ručno popunjenih štampanih anketa. Pet projekata sa najvećim brojem glasova biće finansirani iz opštinskog budžeta, a to su zamena stolarije u Osnovnoj školi „Đura Jakšić“ u Kovinu, nastavak izgradnje bazena,  pobolјšanje pristupa licima sa invaliditetom na saobraćajnicama i javnim ustanovama na teritoriji opštine Kovin, izgradnja mreže za ispiranje postrojenja za prečišćavanje pijaće vode u Dubovcu  i sanacija (pošlјunčavanje) atarskih puteva na teritoriji opštine Kovin.

Foto: Turistička organizacija opštine Kovin

The post U Kovinu javna rasprava o budžetu za narednu godinu – elektronski appeared first on podunavlje.info.