January 16, 2021

Decembar je „Mesec voda“ – Kako da zaštitimo naše reke i jezera

Izvor: jpd.rs, 9. decembar 2020 – Udruženje 3e, Mreža inspektora Srbije i NALED pokrenuli su juče kampanju „Mesec voda“ tokom koje će svi zainteresovani građani, privreda i organizacije civilnog društva moći da putem sajta jpd.rs nominuju predloge za zaštitu vodnih resursa. Kampanja je deo projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj“ koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Tokom kampanje predstavnici privrede, organizacije civilnog društva, jedinice lokalnih samouprava, inspektori, stručna javnost i svi zainteresovani građani će imati prilike da postanu deo širokog javno-privatnog dijaloga u okviru koga će moći da se upoznaju sa domaćom i evropskom regulativom u oblasti zaštite voda, najboljim praksama i rešenjima, izazovima i preporukama za unapređenje sistema otpadnih voda. Kroz kampanju će biti predstavljeni i rezultati sveobuhvatne Analize stanja upravljanja otpadnim vodama u Srbiji.

Prvi vebinar „Zagađivanje voda – obaveze i izveštavanje“ za predstavnike privrede održan je 8. decembra i na njemu su predstavljene nove obaveze izveštavanja u oblasti zagađivanja voda, kao i nove naknade prema Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ovom prilikom, privreda je u razgovoru sa predstavnicima Agencije za zaštitu životne sredine informisana o detaljima novih obaveza koje očekuju više od 4,500 privrednih subjekata kada je reč o izveštavanju o ispuštanju otpadnih voda i povezanim naknadama., i čuti primere dobre prakse u korišćenju i zaštiti voda u industrijskoj primeni.

Drugi vebinar je namenjen predstavnicima nacionalnih referentnih laboratorija u Srbiji, a realizovaće se u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine 15. decembra od 11h, u vezi novih obaveza koje nastupaju za privredne subjekte.

Analiza stanja upravljanja otpadnim vodama u Srbiji će biti predstavljena na finalnom vebinaru 23. decembra na kome ćemo i diskutovati o preporukama za unapređenje ovog sistema sa predstavnicima državne uprave, privrede, organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava i inspektora.

Tokom trajanja kampanje na sajtu www.jpd.rs biće otvorena forma za dostavljanje informacija o problemima i predlozima za poboljšanja u oblasti zaštite voda, koji će postati deo NALED baze i preporuka za unapređenje, a koji će biti dostavljeni nadležnim institucijama i promovisani u medijima.

Trenutno se u Srbiji prečišćava između 5% i 10% otpadnih voda, a od ukupno ispuštenih 400 miliona kubnih metara godišnje, najveći deo dolazi iz domaćinstava, od kojih je manje od dve trećine priključeno na kanalizaciju. Sledi industrija koja je, prema podacima Zavoda za statistiku, u prošloj godini ispustila 119 miliona kubika. Najveći zagađivači su sektori prerađivačke industrije (47%), snabdevanja električnom energijom (42,3%) i rudarstva (10,7%).

 

The post Decembar je „Mesec voda“ – Kako da zaštitimo naše reke i jezera appeared first on podunavlje.info.