January 25, 2021

Настављен ванредни инспекцијски надзор у борби против заразне болести Covid 19. 14. децембра 2020. године У Подунавском…

Настављен ванредни инспекцијски надзор у борби против заразне болести Covid 19. 14. децембра 2020. године У Подунавском управном округу настављен је појачан ванредни инспекцијски надзор привредних субјекта у светлу примене мера које је донела Владе Републике Србије у борби против заразне болести Covid 19…. Током последње недеље (од 06. до 13. децембра 2020. године) републички инспекцијски органи и инспекцијски органи локалних самоуправа Подунавског управног округа извршили су укупно 481. контрола. Утврђенo је укупно 86. неправилности код 65 субјеката. Од почетка акције, од 29. октобра 2020. године па до данашњег дана извршено је укупно 2457. контрола. Инспекцијски органи су током вршења ванредних управних надзора а у оквиру своје надлежности предузимали законом прописане мере. Појачани инспекцијски надзор наставља се током наредних дана у условима смањеног броја запослених у републичким инспекцијским службама због здравстених проблема изазваних заразном болешћу Covid 19.