January 23, 2021

Poreska uprava: Poslata rešenja o porezu na registrovano oružje za 2020.

14. decembar 2020 – Poreska uprava Srbije saopštila je danas da je u toku dostava rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2020. godinu, a rok za plaćanje je 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Porez za oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola je 3.730, dinara, a ukoliko je uz to izdata i dozvola za nošenje 18.550 dinara. Za automatsku pušku porez iznosi 13.730 dinara, a za poluautomatsku 5.510 dinara.

Prema Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, obveznik poreza na oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja, a plaća se u godišnjem iznosu za svaki komad oružja.

Sva rešenja za porez na registrovano oružje za 2020. godinu su predata pošti 14.12.2020. godine, navodi se u saopštenju Poreske uprave, uz podsećanje da u skladu sa članom 36. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji rešenja će se smatrati dostavlјenim 15-og dana od dana predaje pošti tj. 29.12.2020. godine.

The post Poreska uprava: Poslata rešenja o porezu na registrovano oružje za 2020. appeared first on podunavlje.info.