January 24, 2021

Otvoreni podaci adresnog registra dostupni svima, bez ograničenja

16 decembar 2020 – Šifarnik adresnog registra je otvoren i dostupan za korišćenje svima bez ograničenja, objavila je danas Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Adresni registar sadrži podatke o ulicama i kućnim brojevima za teritoriju Republike Srbije.

Republički geodetski zavod je evidentirao i predložio jedinicama lokalne samouprave imenovanje 63.307 naziva ulica i utvrdio kućne brojeve. Jer, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova 3.028.020 građana ima prijavlјeno prebivalište u ulicama bez određenog kućnog broja, od čega je 2.676.898 građana prijavlјeno na adresama za koje nije određen ni naziv ulice (poznato kao „nema ulice bb“).

Baš zahvalјujući saradnji Republičkog geodetskog zavoda i Kancelarije za IT i eUpravu, šifarnik adresnog registra može sada da se preuzme na portalu otvorenih podataka data.gov.rs, kao i na geoprostornoj platformi Geosrbija na opendata.geosrbija.rs.

Inače, procena je da na teritoriji Srbije nešto više od 47.000 naziva ulica i milion kućnih brojeva treba da bude definisano i ažurirano. Građanima kojima bude dodelјen nov naziv ili menjan naziv ulica i broja biće određen dovolјno razuman rok da promenu urade i u svojim dokumentima, navelo je svojedobno, kada je ova akcija počela, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

The post Otvoreni podaci adresnog registra dostupni svima, bez ograničenja appeared first on podunavlje.info.