January 28, 2021

Izazovi su veliki, ali smo pokazali da umemo da se nosimo s njima