January 20, 2021

Onlajn predavanje Marka Aleksića o srpskim zemljama pre Nemanjića

SMEDEREVO, 22. decembar 2020 – „Srpske zemlje pre Nemanjića“ tema je predavanja koje će ovog utorka, sa početkom u 13 časova. održati arheolog mr Marko Aleksić.

Zbog epidemiološke situacije, predavanje će biti održano onlajn, a zainteresovani će moći da ga prate na Fejsbuk stranici smederevskog Centra za kulturu.

Izlaganje, uz adekvatan ilustrativni materijal, nastojanje je da se, u meri u kojoj dozvoljavaju istorijski izvori i dragoceni arheološki podaci, da jasnija slika o manje poznatom, zamagljenijem periodu srpske istorije, o vremenu od 7. do 10. veka. Istraživačka težnja za osvetljavanjem rane srpske istorije u izlaganju će uputiti na odgovore na pitanja o postojbini Srba iz koje su došli na Balkan, njihovom identitetu, odnosima sa narodima u okruženju, putovanju koje su preduzeli, kao i prostorima koje su naselili. Predavanje će obuhvatiti i osvrt na poziciju Srba u doba kada na evropskom kontinentu dolazi do dramatičnih promena, kao što su efekti uspona Karla Velikog, širenje Franačke, odnose sa Vizantijom i Bugarskom, mesto srpskih zemalja među silama koje se bore za svoj uticaj. Pažnja će biti posvećena i srpskim vladarima uz isticanje podatka da je moguće pratiti kontinuitet nasleđivanja vlasti u istoj porodičnoj liniji.

Aleksić će se baviti i problemom porekla krstionice kneza Višeslava koje je od značaja za pitanje  o pokrštavanju jednog slovenskog naroda, kao i o prostoru, na kome se, kako se ispostavilo, pružala teritorija srpskog kneza.

U sklopu predavanja biće predstavljeni značajni nalazi i rezultati arheoloških istraživanja crkvenih spomenika, utvrđenja, lokaliteta za koje se smatra da su na njima bila upravna središta, ostataka naselja. Zainteresovani će imati priliku da vide 3D prikaz reprezentativne građevine sa naglašenom simbolikom vlasti, koja po svojim osobenostima odgovara upravnom, vladarskom sedištu i palati, u Brezi kod Visokog.

Marko Aleksić diplomirao je i magistrirao na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zvanje kustosa stekao je u Narodnom muzeju u Beogradu. Učestvovao je u arheološkim istraživanjima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Nemačkoj i drugim zemljama, kao član tima ili vođa iskopavanja. Autor je monografije „Srednjovekovni mačevi u Jugoistočnoj Evropi“ koja je dobila pozitivne prikaze u vodećim svetskim stručnim časopisima i koja je u značajnoj meri citirana. Gostujući je predavač u ustanovama kulture i na univerzitetima, kao i učesnik naučnih skupova. Aleksić je povremeno angažovan kao scenarista i voditelj u Naučno-obrazovnoj redakciji RTS-a za priloge iz arheologije i istorije. Sarađivao sa Dečjim kulturnim centrom u Beogradu. Objavljivao je naučno-popularne članke sa temama iz srednjeg veka u „Politikinom zabavniku“ i drugim listovima. Predavač je u Istraživačkoj stanici Petnica na programima Arheologija i Petnica International. Kao savetnik-predavač sarađuje sa muzejima, fakultetima, vojnim i kulturnim udruženjima, kao i viteškim družinama. Autor je knjiga „Marko Kraljević: čovek koji je postao legenda“, „Srpski viteški kod“, „Srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka“.

 

The post Onlajn predavanje Marka Aleksića o srpskim zemljama pre Nemanjića appeared first on podunavlje.info.