January 20, 2021

Akcija „Sad za budućnost“ – Posađeno 500 hrastova lužnjaka

Izvor: pticesrbije.rs, 23. decembar 2020 – Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je, zajedno sa svojim članovima, u okviru akcije „Sad za budućnost“ posadilo 500 sadnica hrasta lužnjaka. Sadilo se protekle nedelje širom Srbije, na 11 lokacija u Vojvodini, 7 u Centralnoj i Istočnoj Srbiji, 5 u Beogradskom okrugu i Šumadiji.

U akciji su sađene sadnice hrasta lužnjaka, dugoživućeg listopadnog drveta. Hrast lužnjak se na ovim prostorima svrstava u mitsko drveće koje je često birano za zapise i bilo poštovano od davnina. Danas, možda više nego ikad, ovo drvo zaslužuje pažnju, jer stari hrastovi dom su za stotine vrsta insekata, ptica i sisara. Učesnici akcije su za sadnju birali obode livada i šumaraka, privatne posede van grada, ali su i četiri školska postala bogatija za novo drveće.

Trenutno je samo 30 posto teritorije Srbije pokriveno šumama, a u Vojvodini svega 6 procenata. Živimo u vremenu kada se svako drvo nalazi na udaru neodrživog šumarstva, bespravne seče i siromaštva. Cilj akcije „Sad za budućnost“ je da se pošalje poruka da bez aktivnog rada na očuvanju drveća i šuma nema ni rada na očuvanju staništa ugroženih vrsta i ublažavanja negativnih efekata klimatskih promena.

„Srbija spade u srednje šumovite zemlje, što ne umanjuje prirodno bogatstvo i raznovrsnost šumskih ekosistema, koje moramo sačuvati“, rekao je Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, i dodao: „Kao što i sam naziv akcije kaže zajedno sa svojim članovima želimo sad da učinimo nešto kako bi nam budućnost bila izvesnija i zelenija“.

U Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije kažu da će ova aktivnost postati tradicionalna i da prva naredna akcija sadnje drveća njihove članove očekuje već na proleće 2021. godine.

Sad za budućnost – Posađeno 500 hrastova lužnjaka

The post Akcija „Sad za budućnost“ – Posađeno 500 hrastova lužnjaka appeared first on podunavlje.info.