January 28, 2021

Antidoping agencija: Lista zabranjenih doping sredstava i metoda za 2021.

adas.org.rs, 27. decembar 2020 – Kao i svake godine, Svetska antidoping agencija (WADA) objavila je novu Listu zabranjenih supstanci koja stupa na snagu od 1. januara 2021. godine.

Antidoping agencija Republike Srbije je na Upravnom odboru odobrila prevod zabranjene liste koja je dostupna na sajtu ADAS i prosleđena je sportistima i sportskim savezima. 

Kako bi svim zainteresovanima pojednostavili i približili novine u Listi zabranjenih doping sredstava za narednu godinu, ADAS ukazuje na najvažnije promene:

  • Lista zabranjenih sredstava je redizajnirana kako bi se olakšalo snalaženje i sada su navedene bolesti gde sportista mora da bude obazriv jer mogu da u lečenju koriste zabranjene supstance.
  • Novi Svetski antidoping kodeks definiše supstance zloupotrebe kao zabranjene supstance koje su specifično označene kao takve jer su predmet česte zloupotrebe u društvu izvan okvira sporta. Supstance zloupotrebe su: kokain (cocaine), heroin (diamorphine), ekstazi/MDMSA (methylenedioxymethamphetamine) i THC (tetrahydrocannabinol).
  • U grupi S3. beta-2 agonista dozvoljena je upotreba vilanterola inhalatornim putem u maksimalnoj dozi koju preporučuje proizvođač. Dozvoljena primenjena doza je 25 mikrograma što odgovara efektivnoj dozi od 22 mikrograma.

WADA je želela da naglasi da će od 2021. godine biti zabranjeni na takmičenju svi načini injekcionog davanja kortikosteroida. Tu spadaju: intravenska, intramuskularna, periartikularna, intraartikularna, peritendinozna, intratendinozna, epiduralna, intratekalna, intraburzalna, primena u leziju, intradermalna i subkutana primena. Pošto je za shvatanje novih pravila potrebno vreme, celu 2021. godinu antidoping agencije posvetiće edukaciji sportista i medicinskog stručnog tima o ovim pravilima. 

U prilogu je Lista zabranjenih supstanci i objašnjenje o izmenama za narednu godinu.

Листа забрањених допинг средстава и метода за 2021. годину

The post Antidoping agencija: Lista zabranjenih doping sredstava i metoda za 2021. appeared first on podunavlje.info.