January 23, 2021

SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O PORODIČNOJ PENZIJI: Evo ko sve ima pravo da nasledi primanja i u kom slučaju se ne umanjuju

Penziju preminulog osiguranika mogu da naslede bračni i vanbračni partner, deca ili roditelj, naravno, ako ispune određene uslove.Ipak ne dobijaju svi oni svi jednaku visinu penzije, a iznos se određuje u procentu od penzije koja bi pripadala umrlom u momentu …