January 28, 2021

Појачан инспекцијски надзор током новогодишњих празника Поводом предстојећих новогодишњих празника, начелница Подунавск…

Појачан инспекцијски надзор током новогодишњих празника Поводом предстојећих новогодишњих празника, начелница Подунавског упрвног округа др Јасна Аврамовић одржала је радни састанак са руководиоцима инспекцијских служби, представницима комуналне инспекције и Полицијске управе у Смедереву око наставка појачаног инспекцијског надзора објеката и догађаја који су и до сада процењени као високо ризични, када је у питању поштовање противепидемијских мера у борби против ширења вир…уса Covid 19. Непосредно пред дочек Нове године инспекцијска надзор ће се усмерити на рад привредних субјеката када се очекује повећан број неправилности и кршења противепидемијских мера. Током новогодишњих празника фокус инспекцијских служби ће бити на радном времену свих објеката и догађаја као и контроли поштовања осталих противепидемијских мера. Контрола ће се такође односити на све објекте и догађаје које су контролисани до сада, са посебном пажњом усмереном ка већим угоститељским објектима (ресторани, сплавови, клубови, дискотеке), објекти туризма, тржни центри, велики трговински ланци, пијаце на отвореном и затвореном простору као и објекти и средства јавног саобраћаја.