January 28, 2021

Posle šest godina startuju zapošljavanja u državnoj službi – uz ograničenje

1. januar 2021 – Izmenama Zakona o budžetskom sistemu napušta se princip kontrole zapošljavanja u javnom sektoru od 1. januara, a na snazi je fleksibilniji sistem, kako je navedeno u obrazloženju, u skladu sa potrebama za kadrovima. Umesto dosadašnjeg načina kontrole, principa da za svakog novozaposlenog mora da se dobije odobrenje, sada će institucije, ustanove i javna preduzeća o zapošljavanju odlučivati sami, shodno potrebama i novcu kojim raspolažu.

Ograničenje je da ne mogu da zaposle više od 70 odsto novih radnika od broja zaposlenih koji su prethodne godine otišli iz tih institucija, ustanova i preduzeća, a o prijemu novozaposlenih na neodređeno i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad ovog procenta i dalje će odlučivati Komisija na predlog nadležnog organa i uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija.

Pored toga, ukupan broj zaposlenih na određeno vreme ne može da bude veći od 10 odsto broja svih zaposlenih na neodređeno vreme, osim uz saglasnost Vlade Srbije.

Ilustracija: pixabay.com

The post Posle šest godina startuju zapošljavanja u državnoj službi – uz ograničenje appeared first on podunavlje.info.