January 20, 2021

Predlozi za priznanja na Smederevskim svetosavskim svečanostima

SMEDEREVO, 4. januar 2021 – Organizacioni odbor Smederevskih svetosavskih svečanosti uputio je poziv za davanje inicijative za dodelu priznanja i nagrada Grada Smedereva na ovogodišnjim svečanostima. Predlozi treba da stignu najkasnije do 22. januara.

Povodom Svetosavskih svečanosti, koje će ove godine biti organizovane po 33. put, istaknutim pojedincima i pravnim licima biće dodeljena priznanja i nagrade Grada Smedereva za izuzetne rezultate ostvarene u određenim oblastima rada i stvaralaštva.

Odlukom o priznanjima, nagradama i poveljama grada Smedereva utvrđeno je da se povodom Svetosavskih svečanosti dodeljuje Svetosavska povelja i Svetosavska nagrada za stvaralaštvo mladih.

Svetosavska povelja se dodeljuje pojedincima i pravnim licima za izuzetne rezultate ostvarene u dužem vremenskom periodu u oblasti prosvete, nauke, kulture i zdravstva.

Svetosavska nagrada za stvaralaštvo mladih dodeljuje se za najuspešnije rezultate i ostvarenja učenika i studenata, koji imaju prebivalište na teritoriji  grada Smedereva, učenicima osnovnih i srednjih škola, koji imaju prosečnu ocenu 5.0, koji su u toku školovanja  u osnovnoj i srednjoj školi osvojili najmanje jedno od  prva tri mesta na republičkom ili međunarodnom takmičenju u pojedinačnoj konkurenciji iz opšteobrazovnih ili stručnih predmeta i područja rada, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odgovarajućih stručnih društava prosvetnih radnika ili zajednica srednjih stručnih i umetničkih škola, kao i studentima fakulteta i akademija, koji su osnovne studije završili u roku sa najnižom prosečnom ocenom 9,60.

Nagrada se dodeljuje za rezultate u prethodnoj školskoj godini.

Inicijativu za dodelu priznanja i nagrada mogu  da daju preduzeća, ustanove, mesne zajednice, društvene organizacije, udruženja građana, organi jedinice lokalne samouprave. Pravo inicijative za dodelu priznanja i nagrada  imaju i pojedinci i grupe građana sa područja Grada Smedereva.

Inicijative za dodelu Svetosavske povelje i nagrade za stvaralaštvo mladih, obrazložene podacima o rezultatima rada pojedinaca, odnosno pravnog lica koji se predlaže, trebalo bi dostaviti Gradu Smederevu – Odboru za organizovanje Svetosavskih svečanosti (Omladinska 1).

Datum uručenja priznanja i nagrada biće naknadno objavljen, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, navodi se u saopštenju

The post Predlozi za priznanja na Smederevskim svetosavskim svečanostima appeared first on podunavlje.info.