January 28, 2021

Достављен записник о извршеном редовном инспекцијском надзору у Подунавском управном округу од стране управног инспектор…

Достављен записник о извршеном редовном инспекцијском надзору у Подунавском управном округу од стране управног инспектора Министарства државне управе и локалне самоуправе 05.01.2021. године … Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа одржала је данас састанак са руководиоцима окружних подручних јединица ресорних министарстава у Округу око резултата редовног инспекцијског надзора од стране управног инспектора Министарства државне управе и локалне самоуправе који је извршен 28. децембра 2020. године. Предмет инспекцијског надзора управног инспектора био је примена прописа који се односи на канцеларијско пословање сагласно Уредби и Упутству о канцеларијском пословању орган државне управе, односно прописа којим се уређује намена, садржина, изглед и употреба печата, употреба грба, заставе и назива државног органа. Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа обавестила је присутне да је сходно Записнику управног инспектора канцеларијско пословање у Подунавском управном округу организовано у складу са важећом Уредбом и Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе те да примедби и мера од стране управног инспектора није било.Током периода од августа до децембра 2020.године архивирано је 4000 предмета заосталих из претходног периода.Из 2019.године сви предмети су архивирани. Инспекцијски органи ће окончане управне предмете из 2020. године архивирати у законом предвиђеном року.