January 17, 2021

Kolikim podsticajima u poljoprivredi može ko da se nada ove godine

7. januar 2021 – Prema Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini, Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, za direktna plaćanja opredeljeno je 24.795.439.600 dinara. Ova sredstva biće raspodeljena za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju –  9.779.972.800 dinara, za podršku stočarstvu opredeljeno je sedam dinara premije za litar mleka, 7.000 za priplodne ovce i koze, 15.000 za tov junadi, 40.000 dinara za priplodne krave i bikove podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja u iznosu od 3.500.000.000 dinara…

Pregled za šta zainteresovani poljoprivrednici  mogu da podnose zahteve za podsticaje izgleda ovako:

 • premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;
 • osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 5.200 dinara po hektaru;
 • podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
 • podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 40.000 dinara po grlu;
 • podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu;
 • podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 15.000 dinara po grlu;
 • podsticaje za tov junadi u iznosu od 15.000 dinara po grlu u tovu;
 • podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
 • podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
 • podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;
 • podsticaje za krave dojilje u iznosu od 40.000 dinara po grlu;
 • podsticaje za košnice pčela u iznosu od 800 dinara po košnici
 • podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od deset dinara po kilogramu proizvedene ribe;
 • podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 20.000 dinara po grlu;
 • regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40% troškova skladištenja i drugo.

Uzgred, da biste ovo videli, nije dovoljno da ode na sajt Ministarstva poljoprivrede, odeo Uprave za agrarna plaćanja, što bi bilo logično, jer tamo objavljen link, ka samoj Uredbi, ne vodi nikuda(!). Zbog toga smo i objavili ovaj drugi link, ka Pravno-informacionim sistemima Republike Srbije, gde možete da pogledate kompletan tekst Uredbe sa predviđenim podsticajima.

Foto/ilustracija: pixabay.com

The post Kolikim podsticajima u poljoprivredi može ko da se nada ove godine appeared first on podunavlje.info.