January 20, 2021

Одржан састанак начелнице Округа сa начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарс…

Одржан састанак начелнице Округа сa начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву 11. јануар 2021. године Дана 11. јануара 2021. године у Смедереву, у седишту Подунавског управног округа одржан je редован месечни састанак др Јасне Аврамовић, начелнице Подунавског управног округа су начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву као и са инспект…орима који нису организационо повезани у оквиру унутрашње организације окружних подручних јединица у Округу. Присутни су упознали начелницу Округа са извештајима о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за децембар 2020. године и плановима рада за јануар 2021. године. У оквиру извештаја о раду посебно је било речи о раду групе за санитарни надзор у условима тренутне епидемиолошке ситуације изазване заразном болешћу Covid 19. где је поред извршених 64 управних надзора над привредним субјектима донето и 866. решења о мерама карантина у кућним условима. Запослени у Одсеку за рад и радне односе извршили су укупно 95. инспекцијских надзора и током инспекцијских контрола затечено је 16. лица на фактичком раду („рад на црно“) и поднете су три прекршајне пријаве по различтим основама. У Одсеку тржишне инспекције извршено је 20 контрола и поднете су две прекршајне пријаве, а такође су донета два решења којима је наложено трговцима да отклоне утврђене неправилности које се односе на повреде у области електронске трговине у смислу Закона о електронској трговини. Tакође у области екологије надлежни инспектор извршио је три ванредна и седам контролних прегледа сагласно прописима који регулишу ову област.